Aktuellt

Möt Linnea Gunneflo, elitryttaren som satsar på Paralympics i Paris 2024

Aktiviteter

Programförklaring

CP Sverige anser det vara mycket viktigt att alla barn med cerebral pares i Sverige ges möjlighet till kognitiv utredning. Genom detta skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka kognitiva svårigheter och därigenom tidigt kunna ge barnet rätt stöd i skolan och på fritiden.

Häfte om kognitiva funktioner vid CP

Aktuella föreläsningar

Torsdag 3 februari kl 18 – 19: Höftproblem vid cerebral pares.
Gunnar Hägglund

En del personer med CP riskerar att höften går ur led. Barnortoped Gunnar Hägglund berättar om olika metoder att förhindra och behandla detta.  Mycket tid för diskussion och frågor
Bara för medlemmar!
Länk skickas ut innan sammankomsten.

Anmäl dig här till webbinariet 3 februari 2022.

Tisdag 8 mars kl 18-19: Mina livserfarenheter av möten och bemötanden.
Linnéa Gunneflo

Linnéa Gunneflo berättar om sina erfarenheter från bland annat barn- och vuxenhabiliteringen, från grundskolan och vägen till socionomexamen. Mycket tid för diskussion och frågor.
Även icke medlemmar kan delta.
Länk skickas ut innan sammankomsten.

Anmäl dig här till webbinariet 8 mars 2022.

Forskningsnytt

Forskningsprojekt söker deltagare!

Unga personer med CP som är mellan 15 och 18 år och som vill delta i ett forskningsprojekt, efterlyses.

Frida Degerstedt är fysioterapeut och doktorand vid Umeå universitet. Hon intervjuar unga som har CP om era erfarenheter av skolidrott och fysisk aktivitet och även om fysioterapi.
Det handlar också om faktorer som kan underlätta eller begränsa möjligheten att delta. Även era erfarenheter av att inte delta i fysioterapi eller skolidrott eller någon typ av träning är intressant.

Frida söker fler personer som vill berätta om sina erfarenheter.
Mer information och kontaktuppgifter finns här!

Bli medlem!

Hur blir jag medlem i CP Sverige?
Det finns två  alternativ.
1. Enklast är att fylla i anmälningsformuläret som du når via “Anmäl dig här” nedan. När du fyllt i skickar vi bekräftelse med information om hur du kan betala medlemsavgift mm. 
2. Skicka epost till: medlem@cpsverige.se.  Vi skickar svarsmail med information om de uppgifter vi önskar om dig och eventuella familjemedlemmar. 

Vad är medlemsavgiften i CP Sverige? 
Medlemsavgiften är 200kr per år för huvudmedlem och 50 kronor per år för familjemedlem. Som familjemedlem räknas person som bor på samma adress som huvudmedlem. 

Det här är CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. 

Föreningen samarbetar med CPUP (Cerebral pares uppföljningsprogram) för att skapa en ökad kunskap och förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med cerebral pares, deras närstående och yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med diagnosen cerebral pares.

CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares. Föreningen verkar för att sprida information, lyfta fram aktuella forskningsresultat samt erbjuda olika stödgrupper. Föreningen ska agera som ett gemensamt forum och på detta sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.