Aktuellt

Kommande öppna föreläsningar

2021:
11-15 OKTOBER är CPUP-vecka! Länk till programmet.
4 NOVEMBER – ”Upplevelsen av en CPUP bedömning”
11 NOVEMBER – ”Att tänka på när man blir föreslagen en behandling – möjligheter och fallgropar?”
7 DECEMBER – Forskning update!
14 DECEMBER – ”Kampen (?) för att komma in på arbetsmarknaden”
Mer information om varje enskild föreläsning finns på sidan Våra föreläsningar samt på vår Facebooksida.
Vi hoppas att många av er – brukare, familjemedlemmar samt professionen kommer att delta!
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar, sådana annonseras i så fall här och på vår Facebooksida.
Vid frågor, kontakta ann.alriksson-schmidt@med.lu.se
VÄL MÖTT ÖNSKAR CP SVERIGES STYRELSE!

Aktiviteter

CPUP-VECKAN 11-15 OKTOBER 2021

Välkommen till en digital vecka med föredrag och aktiviteter!

Vi finns på Facebook

Besök vår facebooksida och läs styrelsens presentation av vilka de är och vad de vill med CP Sverige!

Forskningsnytt

Problem med att kommunicera
sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från uppföljningsprogrammet för CP, CPUP, och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Läs mer om studien hos Specialpedagogiska skolmyndigheten
Läs den vetenskapliga artikeln i Developmental Medicine and Child Neurology

Bli medlem!

Hur blir jag medlem i CP Sverige?
Det finns två  alternativ.
1. Enklast är att fylla i anmälningsformuläret som du når via “Anmäl dig här” nedan. När du fyllt i skickar vi bekräftelse med information om hur du kan betala medlemsavgift mm. 
2. Skicka epost till: medlem@cpsverige.se.  Vi skickar svarsmail med information om de uppgifter vi önskar om dig och eventuella familjemedlemmar. 

Vad är medlemsavgiften i CP Sverige? 
Från och med 2022 är medlemsavgiften 200kr per år för huvudmedlem och 50 kronor per år för familjemedlem. Som familjemedlem räknas person som bor på samma adress som huvudmedlem. 
Eftersom 2021 är ett uppstartsår är medlemsavgiften sänkt till 100kr för huvudmedlem och 25kr för familjemedlem detta år. 

Hur betalar jag medlemsavgiften?
Du kan betala till Bankgiro 5570-7723. Skriv ditt för- och efternamn som meddelande.
Du kan också betala via Swish till: 1235064266. Skriv ditt för- och efternamn som meddelande.

Det här är CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. 

Föreningen samarbetar med CPUP (Cerebral pares uppföljningsprogram) för att skapa en ökad kunskap och förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med cerebral pares, deras närstående och yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med diagnosen cerebral pares.

CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares. Föreningen verkar för att sprida information, lyfta fram aktuella forskningsresultat samt erbjuda olika stödgrupper. Föreningen ska agera som ett gemensamt forum och på detta sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.