Aktuellt

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!

Det går nu att anmäla sig till CPUP-dagarna i Stockholm 10 – 11 oktober 2022.
Vi har i år betydligt fler föreläsnings- och diskussionsämnen för att alla ska kunna välja ett program efter sitt intresse. 
Förändringarna och delar ur programmet beskrivs i denna film.
Här har du preliminärt program, anmälan och praktisk information.
Medlemmar i CP Sverige deltar med lägre avgift.

Alla mycket välkomna!

CP Sverige instiftar två pris!

Lena Westbom priset
– utdelas till en kliniker eller forskare inom cerebral pares

Eva Nordmark priset
– utdelas till en brukare eller familjemedlem till person med cerebral pares

Programförklaring

CP Sverige anser det vara mycket viktigt att alla barn med cerebral pares i Sverige ges möjlighet till kognitiv utredning. Genom detta skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka kognitiva svårigheter och därigenom tidigt kunna ge barnet rätt stöd i skolan och på fritiden.

Häftet om kognitiva funktioner vid CP finns nu även på:
amhariska, arabiska, dari och engelska.
Det kommer även att finnas på dari, finska och somaliska.
Läs mer här!

Forskningsnytt

Forskningsprojekt söker deltagare!

Unga personer med CP som är mellan 15 och 18 år och som vill delta i ett forskningsprojekt, efterlyses.

Frida Degerstedt är fysioterapeut och doktorand vid Umeå universitet. Hon intervjuar unga som har CP om era erfarenheter av skolidrott och fysisk aktivitet och även om fysioterapi.
Det handlar också om faktorer som kan underlätta eller begränsa möjligheten att delta. Även era erfarenheter av att inte delta i fysioterapi eller skolidrott eller någon typ av träning är intressant.
Frida söker fler personer som vill berätta om sina erfarenheter!
Mer information och kontaktuppgifter

Bli medlem!

Hur blir jag medlem i CP Sverige?
Det finns två  alternativ.
1. Enklast är att fylla i anmälningsformuläret som du når via “Anmäl dig här” nedan. När du fyllt i skickar vi bekräftelse med information om hur du kan betala medlemsavgift mm. 
2. Skicka epost till: medlem@cpsverige.se.  Vi skickar svarsmail med information om de uppgifter vi önskar om dig och eventuella familjemedlemmar. 

Vad är medlemsavgiften i CP Sverige? 
Medlemsavgiften är 200kr per år för huvudmedlem och 50 kronor per år för familjemedlem. Som familjemedlem räknas person som bor på samma adress som huvudmedlem. 

Det här är CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. 

Föreningen samarbetar med CPUP (Cerebral pares uppföljningsprogram) för att skapa en ökad kunskap och förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med cerebral pares, deras närstående och yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med diagnosen cerebral pares.

CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares. Föreningen verkar för att sprida information, lyfta fram aktuella forskningsresultat samt erbjuda olika stödgrupper. Föreningen ska agera som ett gemensamt forum och på detta sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.