Aktuellt

Till alla som sökt efter CP Sverige på Facebook i sökfunktionen och fått upp en varningstext!

META har ändrat inställningarna och just nu har förkortningen på diagnosen Cerebral Pares, CP, blivit “flaggad” i några länder. Det betyder att det inte har gått att nå oss på Facebook, besökare blockas.
Därför byter vi namn på gruppen, tar bort mellanrummet mellan CP och Sverige, och sätter ihop namnet på föreningen på Facebook, på samma sätt som det redan är på instagram och på vår hemsida.
Namnet som numer kommer synas även på FB är alltså CPSverige.
Vi hoppas innerligt att ingen tror att vi bryter mot några regler.
Tack för visat förtroende för föreningen!
Sprid gärna vidare så alla kan hitta oss på Facebook och kunna träffa andra i liknade situation.
Tillsammans blir vi starkare💚


Filmtips!
Vet du vad CO-OP är? Se filmen, kanske är detta en metod som du själv eller ditt barn skulle vara behjälpt av? CP Sveriges filmtips.

Deltag i internationellt forskningsprojekt!

Just nu pågår ett internationellt forskningsprojekt för att ta fram riktlinjer gällande kognitiv bedömning och bedömning av autism hos personer med cerebral pares. Personer med cerebral pares och familjemedlemmar är välkomna att delta! På engelska. Klicka på bilden för att komma till mer information och anmälan.


Nominera kandidater till:

Lena Westbom priset
– utdelas till en kliniker eller forskare inom cerebral pares

Eva Nordmark priset
– utdelas till en brukare eller familjemedlem till person med cerebral pares


Forskningsnytt

CPPain Sverige

CPPain Sverige är en del av CPPain-programmet som är baserat i Norge och styrs från Telemarksjukhuset i samarbete med sjukhuset i Vestfold. Barn och ungdomar med cerebral pares har ofta ont. För att lära oss mer om detta bjuder vi in alla barn och ungdomar med CP i Sverige och deras föräldrar och syskon för att svara på frågor. Studien sker även i Norge, Finland, Kanada och USA.

Hur deltar jag?
Deltagande sker genom att besvara frågor på internet. 

Vem kan delta?
– Om du har cerebral pares och är mellan 8-17 år
– Om du har ett syskon med cerebral pares och du är i åldern 12-17 år
– Om du är förälder till ett barn med cerebral pares i åldern 0-17 år

Vem är ansvarig för studien?
Ansvarig forskare för CPPain Sverige är Ann Alriksson-Schmidt, Lunds universitet.

Vem har godkänt studien?
Studien är godkänd av den svenska Etikprövningsmyndigheten.

Hur kan jag få veta mer?
Kontakta Linda Sandström på telefon: 073-421 30 74 ​ 
eller på: CPPain@med.lu.se så berättar hon mer.​


Använder du ankel-fotortos och vill berätta hur det är?
Vi vill lyssna!

Nu finns det information om medverkan i forskningsprojekt för barn och unga 8-18 år med cerebral pares (CP) som använder ortoser.
Läs mer här och kom med i projektet!

Broschyr om CP Sverige och CPUP
-klicka och läs online!

Bli medlem!

Hur blir jag medlem i CP Sverige?
Det finns två  alternativ.
1. Enklast är att fylla i anmälningsformuläret som du når via “Anmäl dig här” nedan. När du fyllt i skickar vi bekräftelse med information om hur du kan betala medlemsavgift mm. 
2. Skicka epost till: medlem@cpsverige.se.  Vi skickar svarsmail med information om de uppgifter vi önskar om dig och eventuella familjemedlemmar. 

Vad är medlemsavgiften i CP Sverige? 
Medlemsavgiften är 200kr per år för huvudmedlem och 50 kronor per år för familjemedlem. Som familjemedlem räknas person som bor på samma adress som huvudmedlem. 

Det här är CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. 

Föreningen samarbetar med CPUP (Cerebral pares uppföljningsprogram) för att skapa en ökad kunskap och förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med cerebral pares, deras närstående och yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med diagnosen cerebral pares.

CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares. Föreningen verkar för att sprida information, lyfta fram aktuella forskningsresultat samt erbjuda olika stödgrupper. Föreningen ska agera som ett gemensamt forum och på detta sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.