Forskning

CPPain Sverige

CPPain Sverige är en del av CPPain-programmet som är baserat i Norge och styrs från Telemarksjukhuset i samarbete med sjukhuset i Vestfold. 

to barn i natur

Barn och ungdomar med cerebral pares har ofta ont. För att lära oss mer om detta bjuder vi in alla barn och ungdomar med CP i Sverige och deras föräldrar och syskon för att svara på frågor. Studien sker även i Norge, Finland, Kanada och USA.

Hur deltar jag?

Deltagande sker genom att besvara frågor på internet. 

Vem kan delta?

– Om du har cerebral pares och är mellan 8-17 år

– Om du har ett syskon med cerebral pares och 

du är i åldern 12-17 år

– Om du är förälder till ett barn med cerebral pares i åldern 0-17 år

Vem är ansvarig för studien?

Ansvarig forskare för CPPain Sverige är Ann Alriksson-Schmidt, Lunds universitet.

Vem har godkänt studien?

Studien är godkänd av den svenska Etikprövningsmyndigheten.

Hur kan jag få veta mer?

Kontakta Linda Sandström på telefonnummer 073-421 30 74 ​ eller på CPPain@med.lu.se så berättar hon mer.​


Använder du ankel-fotortos och vill berätta hur det är?
Vi vill lyssna!

Nu finns det information om medverkan i forskningsprojekt för barn och unga 8-18 år med cerebral pares (CP) som använder ortoser.
Läs mer här och kom med i projektet!


Forskningsprojekt söker deltagare!

Unga personer med CP som är mellan 15 och 18 år och som vill delta i ett forskningsprojekt, efterlyses.

Frida Degerstedt är fysioterapeut och doktorand vid Umeå universitet. Hon intervjuar unga som har CP om era erfarenheter av skolidrott och fysisk aktivitet och även om fysioterapi.
Det handlar också om faktorer som kan underlätta eller begränsa möjligheten att delta. Även era erfarenheter av att inte delta i fysioterapi eller skolidrott eller någon typ av träning är intressant.

Frida söker fler personer som vill berätta om sina erfarenheter.
Mer information och kontaktuppgifter finns här!

Problem med att kommunicera
sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från uppföljningsprogrammet för CP, CPUP, och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Mer om studien: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Den vetenskapliga artikeln: Developmental Medicine and Child Neurology