Forskning

Forskningsprojekt söker deltagare!

Unga personer med CP som är mellan 15 och 18 år och som vill delta i ett forskningsprojekt, efterlyses.

Frida Degerstedt är fysioterapeut och doktorand vid Umeå universitet. Hon intervjuar unga som har CP om era erfarenheter av skolidrott och fysisk aktivitet och även om fysioterapi.
Det handlar också om faktorer som kan underlätta eller begränsa möjligheten att delta. Även era erfarenheter av att inte delta i fysioterapi eller skolidrott eller någon typ av träning är intressant.

Frida söker fler personer som vill berätta om sina erfarenheter.
Mer information och kontaktuppgifter finns här!

Problem med att kommunicera
sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från uppföljningsprogrammet för CP, CPUP, och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Mer om studien: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Den vetenskapliga artikeln: Developmental Medicine and Child Neurology