CP Sverige instiftar två pris!

I år 2022 instiftar CP Sverige två pris!

Lena Westbom priset
utdelas till en kliniker eller forskare inom cerebral pares

Eva Nordmark priset
utdelas till en brukare eller familjemedlem till person med cerebral pares

Lena Westbom – var neuropediatriker och verksam i Lund under flera decennier. Hon var medgrundare till CPUP 1994, aktiv forskare och arbetade under alla år med att förbättra vård och förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Lena avled 2021 och vi vill hedra hennes minne med instiftelsen av Lena Westbom priset.

Eva Nordmark – är fysioterapeut och var även hon medgrundare till CPUP. Eva är numera pensionerad men har alltid brunnit för brukarmedverkan! 2014 var Eva initiativtagare till medverkanderådet – som lade grunden för bildandet av CP Sverige. Med detta pris vill vi uppmärksamma en brukare eller familjemedlem som liksom Eva förstår vikten av och är engagerad i brukarmedverkan på något sätt.

Skicka namn och epostadress till den person/er du vill nominera samt en motivering till varför personen i fråga förtjänar att bli en pristagare (max en A4-sida) till ann.alriksson-schmidt@med.lu.se senast 15 september.
En av CP Sverige utsedd jury utser vinnarna som tillkännages under CPUP-dagarna i Stockholm, 2022.

Personer i CPUPs styrgrupp eller CP Sveriges styrelse får nominera kandidater, men kan inte själva få pris.