Våra föreläsningar

Workshop 7 februari om CO-OP

Den 7 februari 2023 klockan 12-14 erbjuder CPUP, CP Sverige och MMCUP en workshop via zoom om CO-OP:
Can the Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach be beneficial for people with cerebral palsy or spina bifida?

Workshopen är gratis och kommer att hållas på engelska. 
Föreläser gör Marie Peny Dahlstrand, Ann-Marie Öhrwall samt Lena Bergquist. 
Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!
Ann Alriksson-Schmidt

Länkar
MMCUP, uppföljningsprogram för personer födda med ryggmärgsbråck.


Vid frågor, kontakta ann.alriksson-schmidt@med.lu.se

VÄL MÖTT TILL VÅRA SEMINARIER/WEBBINARIER ÖNSKAR CP SVERIGES STYRELSE!

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar, sådana annonseras i så fall här och på vår Facebooksida.


ARKIV

2023

8/11: Webbinarium om ortopediska operationer vid cerebral pares. Ortoped Gunnar Hägglund berättar om de vanligaste operationerna – varför de görs, hur de görs, risker, rehabilitering med mera. Mycket tid finns för frågor och diskussion. 
Webbinariet är enbart för medlemmar i CP Sverige. 

17/10: Föreläsning via zoom om andningsgymnastik för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Fysioterapeut Sonja Andersson Marforio berättar om andningsgymnastik för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. 

Många barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga vid cerebral pares har problem med ökade slemmängder i luftvägarna och långdragna infektioner. Föreläsningen beskriver hur besvären kan yttra sig, vad sjukvården kan erbjuda och vad föräldrar/vårdnadshavare själva kan göra i hemmet för att underlätta situationen för sina barn. Behandling med rörelser och andningsträning syftar till att förebygga att stora slemmängder stannar kvar i luftvägarna, och man kan också behöva ha något extra att ta till i situationer med kraftiga infektioner.

Fysioterapeut Sonja Andersson Marforio är specialist inom pediatrik och har mångårig erfarenhet från Andningsteamet vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon har doktorerat om fysioterapeutisk behandling för barn med akuta luftvägsinfektioner.

28/3: Föreläsning via zoom om funktionsnedsättning och fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet ger hälsovinster och är en rättighet för alla oavsett funktionsnedsättning. Katarina Lauruschkus och Åsa Tornberg är fysioterapeuter som forskar om fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter. Sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa kan förebyggas men också behandlas genom fysisk aktivitet.
Katarina och Åsa berättade om sin forskning och hur vi kan jobba med ökad fysisk aktivitet för alla, särskilt för och med personer med funktionsnedsättningar.

18/1: Föreläsning via zoom om att vara vuxen med CP i Sverige!
Katina Pettersson föreläser utifrån sin studie ” Living conditions and social outcomes in adults with cerebral palsy” och samtalar med Jenny Larsson (arbetsterapeut, influencer och Årets Mama 2022) och Linda Sandström (fysioterapeut och engagerad i CP-frågor utifrån brukarperspektivet), som båda har en egen CP-diagnos, om hur deras liv påverkats av deras funktionsnedsättning utifrån områden som utbildning, boende och relationer.

2022

Torsdagen 19 maj 2022 klockan 18-19:
Webbinarium om munhälsa och munmotorik hos personer med CP
Agneta Rubensson, logoped, och Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti på Mun-H-Center, pratar om munhälsa, munmotorik och bettavvikelse hos personer med CP.
De ger en översikt över ämnet och efteråt inbjuds alla att ställa frågor och diskutera.
Webbinariet anordnas av CPUP och CP Sverige.


8 MARS: Mina livserfarenheter av möten och bemötanden.
Linnéa Gunneflo

Linnéa Gunneflo berättar om sina erfarenheter från bland annat barn- och vuxenhabiliteringen, från grundskolan och vägen till socionomexamen. Mycket tid för diskussion och frågor.
Även icke medlemmar kan delta.

2021

7 DECEMBER: Forskning update med forskaren Johan Jarl
Ta möjligheten att lyssna på forskaren Johan Jarl när han berättar om den forskning han bedriver inom ramen för forskningsprogrammet CPNorth! Johan Jarl är docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet och ska bland annat berätta om resultaten från en ny studie om betyg och utbildning hos ungdomar med cerebral pares i Sverige.

11 NOVEMBER: Att tänka på när man blir föreslagen en behandling – möjligheter och fallgropar?”
Barnortoped Gunnar Hägglund föreläser om vad man ska tänka på när man ska ta ställning till en behandling (operation eller annan behandling). Det blir mycket tid för frågor och diskussion.

11-15 OKTOBER är CPUP-vecka! Länk till programmet och presentationsfilmer.

20 SEPTEMBER: ”Att bli förälder till ett barn med CP”
Tack till de tre föräldrar som ikväll berättade lite om sina liv som föräldrar till barn med Cerebral Pares. En underbar föreläsning av Anna Myhrman, Stephan Dahlin och Susanne Sandström.

8 SEPTEMBER: ”Att vara barn med cerebral pares – kognition och mående”.
Vi inleder höstens föreläsningsschema med en mycket viktig och relevant föreläsning via zoom: ”Att vara barn med cerebral pares – kognition och mående” som hålls av neuropsykologerna Barbro Lindquist och Åsa Korsfelt.

20 MAJ: ”Att få knapp på magen”
På CP Sveriges andra föreläsning i vår 2021 föreläsningsserie har vi nöjet att höra och diskutera med Stephan Dahlin som är pappa till Nore som föddes med en CP-skada samt Anita McAllister som är logoped och docent vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska Institutet och Medicinsk enhet logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Föreläsningen handlar om sondmatning eller att ”få en knapp på magen” som titeln också heter.

5 MAJ: ”Vad är CPUP – vad har jag för nytta av CPUP?” 
Gunnar Hägglund, som var med och grundade CPUP 1994 och är professor i barnortopedi vid Lunds universitet, och Susanne Sandström, mamma till en son med cerebral pares och som deltar i CPUP, föreläser om vad CPUP är och vad som är poängen med detta uppföljningsprogram.