Filmtips

Vet du vad CO-OP är?

CO-OP står för “Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) Approach och är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att klara att processa en aktivitet från start till mål.

Låter det krångligt?

Titta på filmen ovan där CP Sveriges Linda Sandström intervjuar arbetsterapeuterna Marie Peny-Dahlstrand, Ann-Marie Öhrwall och Lena Bergkvist som är experter på CO-OP.

Kanske är detta en metod som du själv eller ditt barn skulle vara behjälpt av?