Brukarberättelser

Om DBS och andra behandlingar
Sofie Lundgren Rudström har skrivit en mycket tänkvärd berättelse om sina erfarenheter av att växa upp med cerebral pares och hur det påverkat henne på olika sätt. Sofie berättar också om olika behandlingar hon gått igenom; ortopediska operationer, spasticitetsreducerande behandlingar, djup hjärnstimulering med mera, och hur de förändrat hennes funktionsförmåga. Läs hennes berättelse! 
Har du några frågor eller kommentarer till Sofie så kan du kontakta henne, se längst ner i ovan artikel!

Möt Linnea, elitryttaren!
Linnea Gunneflo satsar på Paralympics i Paris 2024 i paradressyr. Möt henne i ovan intervju och film där hon berättar om sitt stora intresse och satsning och vad det betyder för henne! Linnea delar också med sig av tips och erfarenheter av att med en funktionsnedsättning ha ridit sen hon var tre år gammal!