Om CP Sverige

Programförklaring

CP Sverige anser det vara mycket viktigt att alla barn med cerebral pares i Sverige ges möjlighet till kognitiv utredning. Genom detta skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka kognitiva svårigheter och därigenom tidigt kunna ge barnet rätt stöd i skolan och på fritiden.


CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. 

Föreningen samarbetar med CPUP (Cerebral pares uppföljningsprogram) för att skapa en ökad kunskap och förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med cerebral pares, deras närstående och yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med diagnosen cerebral pares.

CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares. Föreningen verkar för att sprida information, lyfta fram aktuella forskningsresultat samt erbjuda olika stödgrupper. Föreningen ska agera som ett gemensamt forum och på detta sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.